44 Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych / Masovian Dog Show – Łąck 15.06.2019

** Queenie Sangue Magnifica (12 months)**

Klasa młodzieży – lokata 1, ocena doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, Zwycięzca Rasy!!!!

Junior Class: ex 1, Youth Winner, Best Junior, BOB!!!!

**Long Kiss iz Dynastii Chempionov (22 months)**

Klasa otwarta – lokata 1, ocena doskonała, CAC
Open Class: ex 1, CAC

Judge: Andrzej Kot (PL)